Chào Xuân Canh Tý Với Hàng Ngàn Điểm Thưởng Từ W88

Chào xuân Canh Tý, nhà cái W88 gửi đến các thành viên chương trình tri ân với những giải thưởng đặc biệt. Tham gia ngay khuyến mãi để nhận về hàng ngàn điểm thưởng giá trị.

Khuyến mãi chào xuân canh tý
Nhận hàng ngàn điểm thưởng từ khuyến mãi chào xuân

Cơ cấu giải thưởng

  • Thành viên có 01 ngày cược: Nhận được 88 điểm thưởng
  • Thành viên có 05 ngày cược: Nhận được 400 điểm thưởng
  • Thành viên có 10 ngày cược: Nhận thưởng 800 điểm thưởng
  • Thành viên có 15 ngày cược: Nhận thưởng 1500 điểm thưởng
  • Thành viên có 20 ngày cược: Nhận thưởng 15 ngày + 05 ngày tương đương 1500 + 400 = 1900 điểm thưởng

Thành viên cần có 10 ngày cược tối thiểu liên tiếp để đủ điều kiện nhận thưởng. Không yêu cầu sản phẩm cược và tiền cược tối thiểu.

Điểm thưởng từ khuyến mãi sẽ được cập nhập vào số dư điểm thưởng của thành viên trên nhà cái W88 sau khi có kết quả.

Quy định của khuyến mãi

  1. Khuyến mãi diễn ra từ ngày 10/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020, cho 888 thành viên đăng ký đầu tiên và có nhiều vé cược nhất trong thời gian diễn ra khuyến mãi.
  2. Điểm thưởng sau khi nhận có thể được quy đổi ra tiền cược miễn phí ngay trên nhà cái W88. Tiền cược đổi từ điểm thưởng sẽ có thể thực hiện thao tác rút tiền W88 ngay lập tức.
  3. Thành viên cần có ít nhất 01 vé cược hợp lệ cho 1 ngày chơi để được tính là thành viên hợp lệ nhận điểm thưởng từ khuyến mãi trên W88.
  4. Kết quả sẽ được công bố sau 5 ngày kể từ khi khuyến mãi kết thúc. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày khuyến mãi kết thúc nếu nhà cái không thể liên hệ được với các thành viên trúng giải thì giải thưởng sẽ bị hủy.
  5. W88 có quyền ngừng chương trình khuyến mãi này tại bất kỳ thời điểm nào nếu phát hiện thành viên gian lận hoặc lạm dụng khuyến mãi.